Jaké je poslání pěstounské péče?

S Martinou Jínkovou z Charity Moravská Třebová jsme si povídali o tom, co je to pěstounská péče, proč je důležitá a jaké je její poslání.

Pěstounskou péči můžeme rozdělit na dlouhodobou, což je výchova dítěte do 18 let (případně do 26 let) nebo přechodnou pěstounskou péči, která trvá maximálně 1 rok a dítě potom dál pokračuje buď k adopci nebo se vrací ke své biologické rodině. Potom tu máme ještě osvojení, kdy se noví rodiče zapíšou do rodného listu dítěte a nehrozí, že by se dítě vracelo ke své biologické rodině.

Podcast Východočeské televize V1 – Martina Jínková

Pěstounství jako povolání?

V žádném případě není dobrá motivace jít do pěstounství kvůli finančnímu příspěvku, (který navíc není ani zdaleka odpovídající). Pěstouni jsou vyškolování a musí projít náročnou přípravou, aby zvládli zvláštní vztahový trojúhelník mezi pěstouny, rodiči a dětmi. Učí se, jak udržet vztah, aby nejiskřil a aby byli schopní poslat dítě na cestu do normálního života.

Každý pěstoun má svou doprovázející organizaci a klíčového pracovníka, který jim pomáhá řešit různé problematické situace a vždy se na něj můžou obrátit s žádostí o radu. Krajský úřad má k dispozici pomyslný katalog, podle kterého se snaží spárovat děti a pěstounskou rodinu tak, aby mohli vytvářet co možná nejlepší a harmonickou rodinu.

Pěstounů je u nás bohužel zoufale málo a přitom je pěstounská péče mnohdy jediný záchranný ostrov pro děti i celé rodiny.

Celý podcast si můžete pustit na následujícím odkazu a samozřejmě na všech podcastových platformách.