Krajské volby 2020

Volby do krajů už máme sice za sebou, ale pojďme se společně (nehledě na výsledky) ohlédnout za tím, jak jsme se Vám divákům a voličům snažili usnadnit rozhodování.

S hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým (ČSSD a hnutí Společně pro kraj)

Ve vysílání Východočeské televize V1 jste mohli sledovat krátké rozhovory se všemi kandidáty na hejtmany. Prostor pro vyjádření dostali opravdu všichni, všichni lídři všech stran a hnutí, kteří se aktivně účastnili krajských voleb v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, ať už to byl současný hejtman, lídr nového mladého uskupení či zástupce komunistické strany. Ti všichni měli možnost odpovídat na otázky podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a získat si tak Vaše sympatie.

Zdeněk Ondráček (KSČM)

Každý z třinácti kandidátů na hejtmana do Pardubického kraje odpovídal na připravené otázky. Zazněly tak důležité názory na témata jako je splavnění Labe do Pardubic, jestli by lidé měli nosit povinně roušky nebo kdo je pro spuštění spalovny v Rybitví. Dále si potenciální voliči
mohli poskládat obrázek o kandidátech podle jejich politických vzorů či podle názoru na kvalitu pardubické nemocnice.

S Michaelou Matouškovou (Starostové a Nezávislí)

Pro Královéhradecký kraj byla situace obdobná, lídři nastínili svou představu ideálního hejtmana, objasnili, které investice by měl kraj v příštím období zrealizovat, odpověděli na otázku jestli je potřeba hledat nové místo pro vybudování přehrady jako zdroje vody nebo z jakých zdrojů se bude rozpočet na dopravu udržovat a ideálně i navyšovat.

Druhá série otázek byla určena pro stranické odborníky ve zdravotnictví, dopravě a v oboru investic. Zjistili jsme jak je to se zvyšováním mezd pro zdravotníky v obou krajích, jak kraje podpoří podnikatele v souvislosti s pandemií COVID-19 nebo jak je to s dalším zadlužením kraje formou půjček. Jednalo se o témata dotýkající se přímo nás – občanů a proto věřím, že jsme udělali maximum pro to, abychom dopomohli k co nejlepší volbě a tím snad i k lepšímu životu pro Východočechy.

Za scénou

Dalším z mých počinů byla moderace předvolební debaty kandidátů na hejtmana Pardubického kraje, která se odehrála pod záštitou Institutu pro politiku a společnost. Celá debata byla ke shlédnutí online, např. na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/politikaspolecnost/videos/3507286645994288