Čas Vánočních akademií

Je tady znovu čas vánočních svátků a tedy i čas moderací v tomhle duchu.  Tady je ohlédnutí za jednou loňskou Vánoční akademií a za pár hodin už také za další, a to Více »

Volby 2016

Moderace televizních volebních debat v Královéhradeckém a Pardubickém kraji je v plném proudu. Je to další výzva, další zkušenost. Více »

Sportovní den a pálení čarodejnic na Praze 14

Když se lidé baví, počasí přeje a prostě všechno klape tak jako na akci Prahy 14.   Více »

Na skleničku s Oldou Tamášem

Vzpomínka na jeden pořad. Více »

 

Krajské volby 2020

Volby do krajů už máme sice za sebou, ale pojďme se společně (nehledě na výsledky) ohlédnout za tím, jak jsme se Vám divákům a voličům snažili usnadnit rozhodování.

S hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým (ČSSD a hnutí Společně pro kraj)

Ve vysílání Východočeské televize V1 jste mohli sledovat krátké rozhovory se všemi kandidáty na hejtmany. Prostor pro vyjádření dostali opravdu všichni, všichni lídři všech stran a hnutí, kteří se aktivně účastnili krajských voleb v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, ať už to byl současný hejtman, lídr nového mladého uskupení či zástupce komunistické strany. Ti všichni měli možnost odpovídat na otázky podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a získat si tak Vaše sympatie.

Zdeněk Ondráček (KSČM)

Každý z třinácti kandidátů na hejtmana do Pardubického kraje odpovídal na připravené otázky. Zazněly tak důležité názory na témata jako je splavnění Labe do Pardubic, jestli by lidé měli nosit povinně roušky nebo kdo je pro spuštění spalovny v Rybitví. Dále si potenciální voliči
mohli poskládat obrázek o kandidátech podle jejich politických vzorů či podle názoru na kvalitu pardubické nemocnice.

S Michaelou Matouškovou (Starostové a Nezávislí)

Pro Královéhradecký kraj byla situace obdobná, lídři nastínili svou představu ideálního hejtmana, objasnili, které investice by měl kraj v příštím období zrealizovat, odpověděli na otázku jestli je potřeba hledat nové místo pro vybudování přehrady jako zdroje vody nebo z jakých zdrojů se bude rozpočet na dopravu udržovat a ideálně i navyšovat.

Druhá série otázek byla určena pro stranické odborníky ve zdravotnictví, dopravě a v oboru investic. Zjistili jsme jak je to se zvyšováním mezd pro zdravotníky v obou krajích, jak kraje podpoří podnikatele v souvislosti s pandemií COVID-19 nebo jak je to s dalším zadlužením kraje formou půjček. Jednalo se o témata dotýkající se přímo nás – občanů a proto věřím, že jsme udělali maximum pro to, abychom dopomohli k co nejlepší volbě a tím snad i k lepšímu životu pro Východočechy.

Za scénou

Dalším z mých počinů byla moderace předvolební debaty kandidátů na hejtmana Pardubického kraje, která se odehrála pod záštitou Institutu pro politiku a společnost. Celá debata byla ke shlédnutí online, např. na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/politikaspolecnost/videos/3507286645994288

Jaké je poslání pěstounské péče?

S Martinou Jínkovou z Charity Moravská Třebová jsme si povídali o tom, co je to pěstounská péče, proč je důležitá a jaké je její poslání.

Pěstounskou péči můžeme rozdělit na dlouhodobou, což je výchova dítěte do 18 let (případně do 26 let) nebo přechodnou pěstounskou péči, která trvá maximálně 1 rok a dítě potom dál pokračuje buď k adopci nebo se vrací ke své biologické rodině. Potom tu máme ještě osvojení, kdy se noví rodiče zapíšou do rodného listu dítěte a nehrozí, že by se dítě vracelo ke své biologické rodině.

Podcast Východočeské televize V1 – Martina Jínková

Pěstounství jako povolání?

V žádném případě není dobrá motivace jít do pěstounství kvůli finančnímu příspěvku, (který navíc není ani zdaleka odpovídající). Pěstouni jsou vyškolování a musí projít náročnou přípravou, aby zvládli zvláštní vztahový trojúhelník mezi pěstouny, rodiči a dětmi. Učí se, jak udržet vztah, aby nejiskřil a aby byli schopní poslat dítě na cestu do normálního života.

Každý pěstoun má svou doprovázející organizaci a klíčového pracovníka, který jim pomáhá řešit různé problematické situace a vždy se na něj můžou obrátit s žádostí o radu. Krajský úřad má k dispozici pomyslný katalog, podle kterého se snaží spárovat děti a pěstounskou rodinu tak, aby mohli vytvářet co možná nejlepší a harmonickou rodinu.

Pěstounů je u nás bohužel zoufale málo a přitom je pěstounská péče mnohdy jediný záchranný ostrov pro děti i celé rodiny.

Celý podcast si můžete pustit na následujícím odkazu a samozřejmě na všech podcastových platformách.

Vánoční jarmark v Jaroměři

Když s krásnými anděly rozsvítíte trhy v Jaroměři.

Jaroměř 2019


Čarodějnice v pivovaru Pernštejn v Pardubicích

S předstihem se upalovalo, soutěžilo, zpívalo a hrálo v pardubickém pivovaru. Na své si přišli děti i dospělí. Rád jsem byl u toho.

Galavečer Zakladatelé dopravy v českých zemích.

 

Druhý ročník akce s níž oslavujeme aviatika Jana Kašpara, stavitele železnic Jana Pernera či vynálezce lodního šroubu Josefa Ressla. Všichni tito rodáci z Pardubic a Pardubického kraje ovlivnili rozvoj dopravy a dopravního průmyslu nejen u nás v Čechách, ale i za hranicemi.