Dobročinné dražby

Filharmonie Hradec Králové a celá řada dobročinných dražeb s Butterfly-Aid o.p.s.

TheTapTap2014 (2) TheTapTap2014 (1) Rocknight2011 (4) Rocknight2011 (3) Rocknight2011 (2) Rocknight2011 (1) Rock_Symphonies2013 Kol†ż2015 (2) Kol†ż2015 (1) Filh.Beatles2013 Filh.-Beatles2013 Filh._Beatles2013 Fil.Beatles2013 artforcharity2016