archiv: Listopad 2018

Galavečer Zakladatelé dopravy v českých zemích.

 

Druhý ročník akce s níž oslavujeme aviatika Jana Kašpara, stavitele železnic Jana Pernera či vynálezce lodního šroubu Josefa Ressla. Všichni tito rodáci z Pardubic a Pardubického kraje ovlivnili rozvoj dopravy a dopravního průmyslu nejen u nás v Čechách, ale i za hranicemi.

 

Sem tam je třeba benefice.

Slavnostní benefice k ukončení projektu putovní výstavy „Flóra očima autisty“. V pátek 23. 11. 2018 se v prostorách Terminálu Jana Kašpara letiště Pardubice konala slavnostní benefice k ukončení projektu putovní výstavy „Flóra očima autisty“. V průběhu benefičního večera probíhala vernisáž fotografií 17letého klienta služby sociální rehabilitace pro osoby s poruchami autistického spektra Kennetha Paula Packard – Haase. „Účastníci benefice si mohli v rámci nahlášené veřejné sbírky našeho Rodinného Integračního Centra z.s. zakoupit některou z 37 vystavovaných fotografií, a to ve 3 různých formátech. Tato možnost nákupu platí až do 10. 12. 2018.“ Uvedl sociální pracovník Allan Stránský, který měl celou benefici na starost. „Chtěla bych velmi poděkovat moderátorům Oldřichovi Tamášovi a Lence Hyndrákové z Východočeské televize V1 za jejich milé provázení večerem, skupině The Opiopio, studentům Gymnázia Dr. Emila Holuba z Holic a skupině SAKO jr. z Heřmanova Městce za skvělé vystoupení, East Bohemian Airport a.s. za působivé zázemí a podporu při realizaci této benefice. Návštěvníkům benefičního večera patří též díky za jejich finanční příspěvky a nákup fotografií “ doplnila ředitelka Hana Janiková.