Čas Vánočních akademií

Je tady znovu čas vánočních svátků a tedy i čas moderací v tomhle duchu.  Tady je ohlédnutí za jednou loňskou Vánoční akademií a za pár hodin už také za další, a to Více »

Volby 2016

Moderace televizních volebních debat v Královéhradeckém a Pardubickém kraji je v plném proudu. Je to další výzva, další zkušenost. Více »

Sportovní den a pálení čarodejnic na Praze 14

Když se lidé baví, počasí přeje a prostě všechno klape tak jako na akci Prahy 14.   Více »

Na skleničku s Oldou Tamášem

Vzpomínka na jeden pořad. Více »

 

Jaké je poslání pěstounské péče?

S Martinou Jínkovou z Charity Moravská Třebová jsme si povídali o tom, co je to pěstounská péče, proč je důležitá a jaké je její poslání.

Pěstounskou péči můžeme rozdělit na dlouhodobou, což je výchova dítěte do 18 let (případně do 26 let) nebo přechodnou pěstounskou péči, která trvá maximálně 1 rok a dítě potom dál pokračuje buď k adopci nebo se vrací ke své biologické rodině. Potom tu máme ještě osvojení, kdy se noví rodiče zapíšou do rodného listu dítěte a nehrozí, že by se dítě vracelo ke své biologické rodině.

Podcast Východočeské televize V1 – Martina Jínková

Pěstounství jako povolání?

V žádném případě není dobrá motivace jít do pěstounství kvůli finančnímu příspěvku, (který navíc není ani zdaleka odpovídající). Pěstouni jsou vyškolování a musí projít náročnou přípravou, aby zvládli zvláštní vztahový trojúhelník mezi pěstouny, rodiči a dětmi. Učí se, jak udržet vztah, aby nejiskřil a aby byli schopní poslat dítě na cestu do normálního života.

Každý pěstoun má svou doprovázející organizaci a klíčového pracovníka, který jim pomáhá řešit různé problematické situace a vždy se na něj můžou obrátit s žádostí o radu. Krajský úřad má k dispozici pomyslný katalog, podle kterého se snaží spárovat děti a pěstounskou rodinu tak, aby mohli vytvářet co možná nejlepší a harmonickou rodinu.

Pěstounů je u nás bohužel zoufale málo a přitom je pěstounská péče mnohdy jediný záchranný ostrov pro děti i celé rodiny.

Celý podcast si můžete pustit na následujícím odkazu a samozřejmě na všech podcastových platformách.

Vánoční jarmark v Jaroměři

Když s krásnými anděly rozsvítíte trhy v Jaroměři.

Jaroměř 2019


Čarodějnice v pivovaru Pernštejn v Pardubicích

S předstihem se upalovalo, soutěžilo, zpívalo a hrálo v pardubickém pivovaru. Na své si přišli děti i dospělí. Rád jsem byl u toho.

Galavečer Zakladatelé dopravy v českých zemích.

 

Druhý ročník akce s níž oslavujeme aviatika Jana Kašpara, stavitele železnic Jana Pernera či vynálezce lodního šroubu Josefa Ressla. Všichni tito rodáci z Pardubic a Pardubického kraje ovlivnili rozvoj dopravy a dopravního průmyslu nejen u nás v Čechách, ale i za hranicemi.

 

Sem tam je třeba benefice.

Slavnostní benefice k ukončení projektu putovní výstavy „Flóra očima autisty“. V pátek 23. 11. 2018 se v prostorách Terminálu Jana Kašpara letiště Pardubice konala slavnostní benefice k ukončení projektu putovní výstavy „Flóra očima autisty“. V průběhu benefičního večera probíhala vernisáž fotografií 17letého klienta služby sociální rehabilitace pro osoby s poruchami autistického spektra Kennetha Paula Packard – Haase. „Účastníci benefice si mohli v rámci nahlášené veřejné sbírky našeho Rodinného Integračního Centra z.s. zakoupit některou z 37 vystavovaných fotografií, a to ve 3 různých formátech. Tato možnost nákupu platí až do 10. 12. 2018.“ Uvedl sociální pracovník Allan Stránský, který měl celou benefici na starost. „Chtěla bych velmi poděkovat moderátorům Oldřichovi Tamášovi a Lence Hyndrákové z Východočeské televize V1 za jejich milé provázení večerem, skupině The Opiopio, studentům Gymnázia Dr. Emila Holuba z Holic a skupině SAKO jr. z Heřmanova Městce za skvělé vystoupení, East Bohemian Airport a.s. za působivé zázemí a podporu při realizaci této benefice. Návštěvníkům benefičního večera patří též díky za jejich finanční příspěvky a nákup fotografií “ doplnila ředitelka Hana Janiková.